Počátky našeho sportovního oddílu v Třeboradicích sahají do roku 1935, jak o tom svědčí zápis z nalezené stránky účetní knihy. Předsedou se tehdy stal pan Jaroslav Procházka a pokladníkem pan Jaroslav Hulínský. A protože v Třeboradicích nebyly žádné vhodné prostory pro hru, místní farář Vendelín Englér poskytl prostor na zahradě fary, kde se vybudovalo malé hřiště. Jako tréninkový plácek to bylo dostačující. Na přátelská utkání se jezdilo na kolech do okolních vesnic. Nejčastěji do Hovorčovic, měšic a Březiněvsi. Zde se konaly také veškeré zápasy až do roku 1940, kdy se hřiště přestěhovalo na nynější místo ( podél silnice do Hovorčovic ), protože obecní úřad přidělil sportovcům obecní pozemek, kde si mohli vybudovat vlastní hřiště.

Za kabinu sloužila dřevěná bouda zakoupená v Avii kterou si sportovci upravili na kabinu. Mužstvo bylo přihlášeno do III.třídy a vydrželo pohromadě téměř do konce války, kdy velká část hráčů odešla na vojnu a někteří do pohraničí. To bylo také příčinou úpadku fotbalu v Třeboradicích.Válečné období bylo těžké, a proto si hráči velice vážili pohoštění, kterého se jim dostávalo prostřednictvím pana Kotršála, místního hostinského. Byl to velký příznivec a mecenáš klubu.

Po konci války se fotbal hrál velmi zřídka. Příčinou byl odchod mládenců na vojnu. Část jich odešla i do pohraničí. Po návratu mužů z vojny se začal fotbal opět hrát. Přibylo i několik mladších hráčů. Na pokračování fotbalu měli největší zásluhu tito jmenovaní: L. Friš, K. Müller, Steký,  Krpejše, Širc a další. V této době si zvolili do čela klubu Josefa krpejše, o pokladnu se staral velmi obětyvý a pečlivý člověk Jan Širc. Po rekonstrukci sálu místního hostince získal oddíl tělocvičné nářadí a mohlo se začít trénovat i zde. Největší zásluhu na pravidelných trénincích měli V. Bečvář, Zd. Tyrner a M. Polanecká. Padesátá léta minulého století fotbalu příliš nepřála. Opravdové vzkříšení přinesl pak Zdeněk Tyrner ve spolupráci s předsedou klubu L. Frišem a předsedou MNV J. Dvořákem. Těmto třem se podařilo obnovit činnost klubu a přihlásit mužstvo na sekci v Karlín. V roce 1966 Stavební úřad při MNV Čakovice povoluje stavbu šaten a umýváren na hřišti, která trvala 3roky a která zůstala beze změn až do začátku 90let 20 století.

Na začátku 90 let 20 století se začíná více rozvíjet činnost našeho SK. Předsedou klubu se stává JiříČáp, který střídá dlouholetého předsedu Jana Soukupa st.,  a spolu s tehdejšími členy výboru V.Plickou a K.Váňou se hlavní měrou přičinili k tomu, že v roce 1991 došlo k rozšíření šaten o 4 další místnosti. K dospělému mužstvu se připojují také další žákovské týmy, který vedl M.Zelenka, nebo později J.Čáp a V. Plicka. V 90 letech se také, po několika letech vynaloženého úsilí vedení klubu,  podařil převod pozemků kde sportovní klub působil do svého vlastnictví.

V roce 2001 se předsedou klubu stává P. Kott a postupně, s růstem počtu obyvatel MÚ Čakovice,se rozrůstá i počet našich týmů. Daří se rozšířit zázemí šaten ze získaných tkz. uni buněk, které navýšily počet o dalších 8 místností. Do klubu, za aktivní podpory právě předsedy klubu P. Kotta, přicházejí i místní sponzoři.Stará část šaten se zrekonstruovala, aby zde bylo zázemí pro klubovou restauraci. V roce 2006 získává klub dotace na kompletní rekonstrukci travnaté plochy, kde součástí je automatické zavlažování hrací plochy. Od roku 2012 se za kabinami klubu, opět za přispění dotací, staví umělé hriště. V následujcím roce přibylo k umělé trávě i osvětlení.

archiv SK Třeboradice