Členské příspěvky platné od jara 2023

Výbor SK Třeboradice na své pravidelné schůzi, dle 6.1.2023 odsouhlasil změnu členských příspěvků následovně:

Příspěvky:

  • Žákovské členství– mladší přípravka až starší dorost: 3.300,-Kč / pololetí
  • Řádné členství – muži hrající za A , B tým: 2.000,- Kč / rok
  • Řádné členství – udržovací poplatek, nehrající člen: 500,- Kč / rok

Slevy na příspěvcích: U žákovského členství byla odsouhlasena sleva pro sourozence: 2.000,- Kč

Termín úhrady členských příspěvků: Členské příspěvky se platí dvakrát ročně a vybírají je trenéři nebo vedoucí daného týmu. Prosím domluvte se vždy na formě úhrady.

  1. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.4.   100%
  2. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.10. 100%